Het nieuwe werken

Het nieuwe werken

Digitale chaos, hoe gaat u om met een grote hoeveelheid mails, documenten en verschillende werkplekken?

Sturen op output, de kunst van het loslaten en vertrouwen geven, hoe werkt dat in de praktijk?

Een nieuwe baan of functie, hoe pakt u dat aan?

Ruimte op je buro en in je hoofd

Cursussen en boeken bieden time-management en slimme gadgets aan, die een ideale wereld schetsen. Niet alleen lastig toe te passen, maar ook vaak een tijdelijke oplossing.

Uitpuilende kasten, oude methoden van archivering en documenten opbergen voldoen niet meer, werkprocessen die herzien moeten worden omdat de organisatie groter wordt of overstapt naar Het Nieuwe Werken. Juist dan is het van belang om naast het structureren van de organisatie ook individueel advies te geven aan medewerkers.

M4Office helpt u om zelf de stappen te zetten naar een oplossing die bij u past, die proefondervindelijk zijn werking bewijst en u daadwerkelijk meer grip op de situatie geeft. Niet het systeem staat centraal, maar uzelf! De keuze voor gestructureerd werken is geen straf, maar een geweldig hulpmiddel.

Deze ‘training on the job’ geeft overzicht en inzicht, creëert meer tijd, vermindert stress, en verlaagt de werkdruk.

M4Office helpt u om samen:

Uw werkplek op te ruimen (van vensterbank tot en met PC), te structureren en te organiseren

Een transparant en inzichtelijk archiefsysteem op te zetten, aansluitend bij de logica van de gebruiker en tevens inzichtelijk voor anderen

Uw werkprocessen en werkmethodiek te structureren en stressfactoren te verminderen

Uw agendabeheer, planning en prioriteiten op orde te krijgen en te houden

Advies rondom ergonomische inrichting werkplek (bureau- en stoelinstelling, werkbladindeling e.d.)

Referenties:

– Ervaring opgedaan in diverse organisaties met risico-inventarisatie (RIE) en als ARBO-coördinator
– Ervaring met werkplekadvisering per individu
– Ervaring met archivering en structurering en het opzetten van (nieuwe) archieven
– Samengewerkt met bedrijven voor elektronische archiefsystemen

Lean en Kaizen

Alleen iets voor Japan of ook voor NL? Al in de jaren ’90 werd Toyota één van de grootste bedrijven ter wereld door toepassing van Kaizen, oftewel continue verbeteren. We kunnen er nog steeds veel van leren: de kracht zit in het meedenken door alle medewerkers, waardoor hun oplossingen voor de dagelijkse praktijk meerwaarde oplevert, het werk leuker en prettiger wordt en draagvlak voor verbeteringen helder is.

Lean is een vorm van managementdenken gericht op het elimineren van verspillingen. Kaizen is een onderdeel van Lean: het blijkt dat als ‘de werkvloer’  inventariseert waar zij zich aan ergeren in hun dagelijks werk, er heel wat verspillingen kunnen worden voorkomen of opgelost. Door in te zetten op kleine verbeteringen ontstaat er een sfeer waarin iedereen graag wil meedenken om werk leuker en slimmer aan te pakken. Mensen werken gemotiveerder en prettiger én ervaren dat hun oplossing daadwerkelijk meerwaarde heeft.

Er ontstaat zoveel weerstand tegen oplossingen die vanachter een bureau bedacht zijn en top-down opgelegd worden. Medewerkers denken: ‘Waarom vragen ze dat nou niet even aan mij?’ Het systeem van Kaizen geeft verantwoordelijkheid aan alle medewerkers om veranderingen te bedenken en uit te voeren, zodat stapje voor stapje een organisatie verbetert. Door de aandacht voor de verbetering van kwaliteit blijkt in de praktijk dat de medewerker- én klanttevredenheid toeneemt en dat kosten gereduceerd worden.

Leren hoe je met creatief denken en het uitrafelen van processen stappen kunt maken om jouw organisatie leaner te maken? Bel M4Office  op 06 – 27.44.55.11 of  mail voor het maken van een afspraak!