Office management

Toegevoegde waarde

Is uw bedrijf in korte tijd snel gegroeid en kan uw kantoorstructuur efficiënter? Is er een optimale samenwerking tussen de medewerkers of kan het beter? Zijn efficiënte procedures vastgelegd of heeft u hiervoor nog geen tijd gevonden? Lopen uw kantoorkosten op, terwijl uw winst in de huidige crisis onder druk staat?

Een Office Manager heeft voor veel organisaties een belangrijke toegevoegde waarde op het gebied van personeelszaken, facilitaire zaken, inkoop en vooral de organisatie van de ondersteuning.

Maatwerk

Voor veel kleinere bedrijven is een Office Manager in vaste dienst budgettair niet haalbaar en zeker ook niet full-time noodzakelijk. Immers, het dagelijks aansturen van een secretariaat in kleinere organisaties kan goed bij de dagelijkse leiding worden onder gebracht. In deze situatie ontbreekt echter wel degene die bewaakt of processen nog (kosten-)efficiënt verlopen, of de ondersteuning beter kan, bestaande handboeken en contracten herzien moeten worden.

M4Office biedt u de mogelijkheid uw eigen Office Manager op maat te hebben. Na het doorlichten van de organisatie sluit M4Office met u een onderhoudscontract af. Hierin wordt de frequentie bepaald waarop de Office Manager uw organisatie bezoekt en de lopende zaken doorneemt en actualiseert. Tevens is deze Office Manager voor nieuwe projecten en voor begeleiding beschikbaar. Hierdoor heeft u “zonder de vaste kosten van een medewerker“ toch uw eigen Office Manager. Degene die uw organisatie goed kent en hierop telkens kan inspringen.

Referenties

Office Manager voor diverse bedrijven met (budget-)verantwoordelijkheid voor facilitaire zaken en personeelszaken

Secretariaten opgezet, gestructureerd en geleid;

Kantoorhandboeken en arbeidsvoorwaardenregeling gemaakt;

Verhuizingen (extern en intern) geregeld