Privacyverklaring

Privacyverklaring M4Office

M4Office gebruikt geen cookies die persoonsgegevens onnodig tracken, verkopen, verzamelen opslaan of delen. We verwerken uitsluitend persoonsgegevens van klanten, potentiele klanten en andere contactpersonen in de relatie tot de uitvoering van (eventuele) diensten. Hieronder vindt u een nadere toelichting hierover. Mochten er andere vragen zijn, staan we u graag te woord.

Waar nodig voor een juiste werking van de website worden alleen functionele en/of analytische cookies geplaatst. Communicatie met de server loopt via een beveiligde SSL verbinding, te zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

We verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor het onderhouden van contact of het uitvoeren van overeengekomen diensten, zoals naam (bedrijf en contactpersoon), adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadressen.

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het dan weten! Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u altijd contact met ons opnemen.

  • Uiteraard kunt u opvragen welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
  • Uiteraard zullen we uw verzoeken om persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen zo spoedig mogelijk verwerken.

M4Office stuurt geen nieuwsbrieven of standaard e-mails. Uitsluitend (potentiële) klanten worden individueel per e-mail benaderd. Wilt u geen e-mails meer ontvangen, laat het ons weten, dan verwijderen wij uw gegevens.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld (2 jaar voor het ontvangen of verzenden van offertes) en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren (archivering van klantgegevens gedurende 7 jaar).