Projectmanagement

Projectmanagement

Blijven er projecten liggen omdat er niemand in de organisatie eigenlijk tijd voor heeft?

Geen medewerker beschikbaar om een projectteam aan te sturen, deadlines en afspraken te bewaken en resultaten te garanderen?

Wordt u geconfronteerd met een zwangerschaps- of ziekteverlof en heeft u behoefte aan een snelle en adequate vervanging?

Aanpak

Voor veel kleinere bedrijven is een Office Manager in vaste dienst budgettair niet haalbaar en zeker ook niet full-time noodzakelijk. Immers, het dagelijks aansturen van een secretariaat in kleinere organisaties kan goed bij de dagelijkse leiding worden onder gebracht. In deze situatie ontbreekt echter wel degene die bewaakt of processen nog (kosten-)efficiënt verlopen, of de ondersteuning beter kan, bestaande handboeken en contracten herzien moeten worden.

M4Office biedt u de mogelijkheid uw eigen Office Manager op maat te hebben. Na het doorlichten van de organisatie sluit M4Office met u een onderhoudscontract af. Hierin wordt de frequentie bepaald waarop de Office Manager uw organisatie bezoekt en de lopende zaken doorneemt en actualiseert. Tevens is deze Office Manager voor nieuwe projecten en voor begeleiding beschikbaar. Hierdoor heeft u “zonder de vaste kosten van een medewerker“ toch uw eigen Office Manager. Degene die uw organisatie goed kent en hierop telkens kan inspringen.

Referenties

Ervaring met het aanbieden van interim-oplossingen (vervangingen bij ziekte, zwangerschapsverlof) waarbij het snel inwerken en zorgvuldig overnemen van taken essentieel is. Lees hier een referentie.

Ervaring met werken in projectorganisaties, kwartiermaken  en het opzetten van projectteams op verschillende gebieden. Het resultaatgericht werken is daarbij altijd uitgangspunt. Lees hier een referentie.

Ruime ervaring als Office Manager en als rechterhand voor directeuren waardoor in korte tijd een werkplek wordt doorgrond; ervaring in het opzetten van secretariaten. Lees hier een referentie.