Centragas Van Galen| 2012-2013

Centragas Van Galen (werktuigbouwkundig installatie- en onderhoud, zonnepanelen en dakdekkers) | 2012-2013

Project Duurzame Inzetbaarheid uitgevoerd om de medewerkers van de onderhoudsafdeling te stimuleren en motiveren en deze flexibeler inzetbaar te maken. Het opzetten en begeleiden van twee workshops t.b.v. het ombuigen van de bedrijfscultuur naar een open cultuur, waarbij medewerkers elkaar aanspreken op gedrag, hen meer te betrekken bij de resultaten van hun werk en de arbeidssatisfactie te verhogen. Het samen met de medewerkers ontwikkelen van een set van prestatie indicatoren/persoonlijke doelstellingen.