Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

April 2018 – december 2018: Kwartiermaker | Projectsecretaris voor een het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk van het Ministerie van SZW. Het programma richt zich op het stimuleren van goed werkgeverschap bij alle werkgevers: zorgen voor eerlijk, gezond en veilig werk. Goed werk, werkt goed!
Het opstarten en inrichten van een projectteam (inclusief digitaal platform t.b.v. samenwerking en borging), de communicatie (website, nieuwsbrieven), het bouwen van een stakeholdernetwerk en het leggen van verbindingen tussen stakeholders en het inbrengen van ervaring met interventies en goede voorbeelden op gebied van gezond en veilig werken. Verantwoordelijk voor het organiseren van de startconferentie voor het netwerk. 

Maart 2014 tot 2018: Projectsecretaris van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken (een 4-jarig project dat beoogt branches en bedrijven in beweging te brengen zelf gezond en veilig werken te organiseren). Het opstarten en inrichten van een projectteam (inclusief digitaal platform t.b.v. samenwerking en borging), de communicatie (website, nieuwsbrieven), het initiëren van diverse uitvoeringsplannen en het rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, het onderhouden van het stakeholdernetwerk en het leggen van verbindingen. Verantwoordelijk voor het organiseren van conferenties, netwerkbijeenkomsten en webinars voor de doelgroep.

Januari t/m december 2010: Kwartiermaker en projectsecretaris van het Actieplan Arbeidsveiligheid (een 3-jarig project dat arbeidsveiligheid bevordert bij MKB-bedrijven). Tot de taken behoorde onder andere het opstarten van een nieuw team, het inrichten van het projectsecretariaat, de communicatie (huisstijl, website, nieuwsbrieven) en de voortgangsrapportages aan de opdrachtgever en het initiëren van diverse uitvoeringsplannen. Verantwoordelijk voor het organiseren van een startconferentie en netwerkbijeenkomsten voor de doelgroep. 

April 2007 tot mei 2008: Binnen het Programmabureau Versterking Arbeidsveiligheid verantwoordelijk voor de coördinatie van digitale en papieren archivering en borging van de resultaten van dit 5-jarig programma. Ondersteuning van de Programma-coördinator t.a.v. financiële en organisatorische processen van het Programmabureau. Verantwoordelijk voor organisatie en coördinatie van netwerkbijeenkomsten en congressen, waaronder het Veiligheidsfestival (13-08-2008) dat ter afsluiting van het programma voor 300 deelnemers werd gehouden.

Daarnaast het organiseren, modereren en verslagleggen van diverse Ronde Tafelbijeenkomsten en klankbordgroepen.